انتصاب سرپرست اداره سرویس های خطی معاونت فضای مجازی

انتصاب سرپرست اداره سرویس های خطی معاونت فضای مجازی

معاون محترم فضای مجازی در حکمی جناب آقای مهندس مهدی آزادی را بعنوان “ سرپرست اداره سرویس های خطی معاونت فضای مجازی” منصوب کردند .
متن حکم به شرح زیر می باشد:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد مدیرکل محترم تامین و تولید تلویزیون تعاملی، به موجب این حکم به سمت « سرپرست اداره سرویس های خطی» منصوب می ­شوید.
از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی).