انتصاب سرپرست سرویس صدا و تصویر درخواستی معاونت فضای مجازی

انتصاب سرپرست سرویس صدا و تصویر درخواستی معاونت فضای مجازی

معاون محترم فضای مجازی در حکمی جناب آقای مهندس مهدی آزادی را بعنوان “ سرپرست سرویس صدا و تصویر درخواستی تامین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی” منصوب کردند .
متن حکم به شرح زیر می باشد:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم بعنوان « سرپرست مدیریت سرویس صدا و تصویر درخواستی تامین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی» منصوب می ­شوید.
از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی).