نیکی و نیکان

نیکی و نیکان

ساعت پخش: ۷:۳۲ و ۱۶:۴۳ از شبکه شی نمک

“پدربزرگ داستان‌هايی آموزنده از زندگی پيامبران را برای «نیکی» و «نیکان» نقل می‌كند تا بچه‌ها از این حکایات پند گرفته، آن را در حل مسائل پیرامون زندگیشان استفاده کنند.
نیکی خواهر کوچک نیکان است. او کمی بازیگوش است و به دلیل سن کمش گاهی مشکل ساز می‌شود. او گربه‌ای به نام «خپل» دارد. اغلب اوقات مشکلات وقتی آغاز می‌شوند که نیکی به حرف خپل گوش می‌دهد! اما نیکان که بزرگتر و باتجربه‌تر است، پسری عاقل‌تر نیز هست و کمتر دچار اینگونه اشتباهات می‌شود. پرنده‌ای به نام «پوپک» نیز در این مجموعه به کمک پدربزرگ آمده در آموختن مسائل به بچه‌ها با او همکاری می‌کند.”