پخش آزمایشی شبکه لبیک

پخش آزمایشی شبکه لبیک

پخش آزمایشی شبکه لبیک در تلویزیون تعاملی شیما

شبکه “لبیک” برای پوشش رویداد های مذهبی به خصوص در ایام حج، بر بستر فضای مجازی در تلویزیون تعاملی شیما راه اندازی شد.

کاربران گرامی می توانند جهت تماشای این شبکه در ستاپ باکس به کانال ۷۷ و همچنین در وب سایت شیما به آدرس https://shimaiptv.ir/shi-labbaik نمایند.