پخش زنده بازی های والیبال ایران در جام جهانی

پخش زنده بازی های والیبال ایران در جام جهانی

برنامه بازی‌ های تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹

سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ : ایران – روسیه، ساعت ۸:۳۰ صبح
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸: ایران – مصر، ساعت ۵:۳۰
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ : ایران – استرالیا، ساعت ۱۱:۳۰
یک‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ : ایران – برزیل، ساعت ۸:۳۰
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ : ایران – آمریکا، ساعت ۱۲:۳۰
یک‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ : ایران – ژاپن، ساعت ۱۳:۳۰
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ : ایران – ایتالیا، ساعت ۹:۳۰
سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ : ایران – لهستان، ساعت ۷:۰۰