پخش زنده تشییع پیکر سپهبد سلیمانی

پخش زنده تشییع پیکر سپهبد سلیمانی

پخش زنده تشییع پیکر سپهبد سلیمانی از شبکه شیران تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی رسانه ملی هم اکنون عراق کاظمین