پخش مراسم عرفه

پخش مراسم عرفه

پخش مراسم روز عرفه امروز از شبکۀ لبیک

ساعت پخش ۱۳:۲۸ از شبکۀ لبیک

کاربران گرامی می توانند جهت تماشای این شبکه در ستاپ باکس به کانال ۷۷ و همچنین در وب سایت شیما به آدرس https://shimaiptv.ir/shi-labbaik نمایند.