درباره شیما

برخی از امکانات
  • رسانه تعاملی
  • شیما


ویدیوی درخواستی

آرشیو فیلم و سریال رسانه شیما

جابه‌جایی زمان

مدیریت زمان در پخش تلویزیونی

محتوای صوتی درخواستی

مخزن محتواهای صوتی رسانه شیما

بانکداری تلویزیونی

بانک‌داری مبتنی بر تلویزیون

بازی درخواستی

استفاده از بازی‌های ویدئویی و یا کامپیوتری روی شبکه بر پایه اینترنت

فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی