توضیحات شبکه
  • 3

شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران که دربیان عامه مردم با نام شبکه 1 یا کانال یک شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.

شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه یک یا کانال یک شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران می باشد.این شبکه محتوایی سیاسی و اجتماعی دارد. بخش‌های خبری، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این شبکه‌است. بخش‌های خبری اصلی شبکه اول در ساعت‌های ۹ بامداد، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ پخش می‌شوند.

شما را دعوت به تماشای شبکه یک می نماییم.