توضیحات شبکه
  • 9

شبکه ۲ شبکه فرهنگی و اجتماعی

شبکه ۲سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه دو یا کانال دو شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران می باشد.این شبکه محتوایی فرهنگی و اجتماعی دارد.