شبکه سپهر رسانه (دریچه ای نو)

توضیحات شبکه
  • 2

شبکه سپهر رسانه، شبکه ای تخصصی و مرجع در فرهنگ سازی استفاده از رسانه های نوین به ویژه در فناوری های IPTV,OTT و اعلام برنامه شبکه های رادیویی و تلویزیون رسانه ملی و توسعه سواد رسانه ای، شبکه ای پیشرو  و دریچه ای نو به رسانه ی ملی می باشد.